KSK Limit z.s. je spolek pro organizování a zajišťování činnosti v oblasti sportu a kultury.

Poslání

Předmětem činnosti spolku je organizovat, řídit a propagovat sportovní činnosti, usilovat o zpřístupnění různých forem sportovní a kulturní výchovy, především mládeži a dalším zájemcům z řad veřejnosti a také občanům tělesně postiženým a dále pak podnikatelské aktivity v rozsahu podnikatelských oprávnění.

KSK Limit vytváří předpoklady pro zabezpečení rozvoje sportu a kultury ve svých sdružených v oddílech a projektech, pečuje o zvyšování sportovní výkonnosti a rozvoje fyzické zdatnosti svých členů a vytváří odpovídající podmínky pro vlastní sportovní přípravu, včetně školení, seminářů a výuky trenérů, cvičitelů, rozhodčích a dalších funkcionářů.